Storyboarder je brezplačen in odprto-koden program, s katerim lahko izdelamo preprosto animacijo. Na voljo je za OS Win, Linux in Mac.

Vsi video vodiči avtorja TjFREE.

Osnovna animacija:

Poleg animiranja lahko v animacijo dodamo tudi zvok. Program je izredno enostaven in kot tak primeren tudi za učence v OŠ.

Animacijo lahko izvozimo v več različnih formatov:

storyboarder-export