Izdelava raznovrstnih interaktivnih nalog, ki jih lahko vdelamo v Arnes Splet z uporabo iframe kode.
[iframe src=”https://learningapps.org/watch?v=pb1xaeuwk20″ style=”border:0px;width:100%;height:500px” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”]
[iframe src=”https://learningapps.org/watch?app=1110304″ style=”border:0px;width:100%;height:500px” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”]
[iframe src=”https://learningapps.org/watch?app=2173432″ style=”border:0px;width:100%;height:500px” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”]