Pri načrtovanju vpeljevanja IKT v pouk si lahko pomagamo tudi s pedagoškim kolesom. Seveda je v ospredju še vedno poučevanje. Radovan Krajnc pojasni bistvene lastnosti pedagoškega kolesa.

Plakata v SLO jeziku: Pedagoško kolo v dveh različicah – za android naprave in za IOS naprave.

Pri tem je pomembno opozoriti, da seveda obstaja še veliko orodij in programov za namizne računalnike, ki v pedagoškem kolesu niso vključene, ker je pripravljeno le za android in IOS mobilne naprave. Radovan Krajnc je pripravil tudi opis aplikacij. Pri vrednotenju aplikacij pa si lahko pomagamo s predlogi kriterijev za vrednotenje aplikacij, ki jih je pripravila Maja Vičič Krabonja.

Bloomova taksonomija V/I ciljev – glagoli SLO.

Nadalje je smiselno ovrednotiti še načrtovane dejavnosti glede na SAMR model:

V projektu Inovativna pedagogika 1:1 je nastala tudi vrsta primerov dobre prakse.