Wakelet | Orodje, ki omogoča ustvarjanje zbirk gradiv. Izdelamo lahko učne materiale, ki jih delimo z učenci, študenti ali drugimi učitelji. Vdelamo jih lahko tudi v WordPress oziroma Arnes Splet (primer spodaj) ali izvozimo v PDF obliki.

Spodnja zbirka vključuje gradivo iz virov z licenco CC (Akademija Khan, CK-12, Bralne spretnosti za današnje odrasle), kot tudi iz brezplačnih (ne odprtih) virov (Math is Fun, Math Antics). Ta Wakelet je javen, vsak si lahko ustvari kopijo (kot sem jo jaz) tega Wakelet-a in dodaja, prilagaja ali odstranjuje gradivo.

[iframe class=”wakeletEmbed” width=”100%” height=”760px” src=”https://embed.wakelet.com/wakes/11fc88f6-9709-4610-a75d-af4181a41c6c/list” style=”border: none” allow=”autoplay”]

Deljen javen Wakelet drugega uporabnika:
[iframe class=”wakeletEmbed” width=”100%” height=”760px” src=”https://embed.wakelet.com/wakes/d1c6fdda-22d2-4cd4-a48f-c52eaa01bc26/list” style=”border: none” allow=”autoplay”]